TUTKIMUS VAHVISTAA BIOEFFECT EGF -SEERUMIN MERKITTÄVÄN ANTI-AGE TEHON

Tohtori Martina Kerscherin hiljattain toteuttama riippumaton tieteellinen tutkimus on osoittanut islantilaisen BIOEFFECT EGF SERUM -ihonhoitotuotteen selkeän ikääntymistä merkkejä hidastavan vaikutuksen. Tri Kerscher on tunnettu ihotautiopin ja kosmetiikkatieteen asiantuntija, joka johtaa Hampurin yliopiston kosmetiikkatieteiden laitosta. Hän on kirjoittanut ja toimittanut lukuisia kirjoja ja artikkeleita, ja lisäksi hän toimii kahden Saksan johtavan ihatautiopin aikakausjulkaisun Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaftin (JDDG) ja Der Hautarztin yhtenä päätoimittajana. Tri Kerscher esitteli tutkimustuloksensa järjestyksessään 12. Anti-Aging Medicine -maailmankonferenssissa Monacossa. Lisäksi tulokset julkaistaan myöhemmin vertaisarvioidussa tieteellisessä aikakausjulkaisussa.

Tutkimuksen ainutlaatuisena lähtökohtana oli selvittää, pystyykö soluaktivaattoreiden paikallinen käyttö peruuttamaan ihossa tapahtuneita ikään liittyviä muutoksia.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet naiset levittivät BIOEFFECT EGF -seerumia kasvojensa toiselle puolelle, kun taas kasvojen toiselle puolelle levitettiin vastaavaa tuotetta, joka ei kuitenkaan sisältänyt EGF-soluaktivaattoria. Tutkimus kesti kahdeksan viikkoa, ja tänä aikana osallistujat levittivät seerumia kasvoilleen kaksi kertaa päivässä. Tutkimus toteutettiin kaksoissokkotutkimuksena, jotta ennakko-odotusten vaikutus tutkimustuloksiin voitiin sulkea pois. Tämä tarkoitti sitä, etteivät tutkimukseen osallistuvat naiset eivätkä tulosten mittaamisesta vastaavat tutkijat tienneet, kummalle kasvojen puolelle seerumia oli levitetty. Seerumin tehokkuus arvioitiin standardoidun valokuvauksen ja biofyysisten mittausten avulla ihon topografian, tiheyden ja paksuuden arvioimiseksi.

"Ihon paksuus lisääntyi yli 60 prosentilla ja ihon tiheys yli 30 prosentilla lähtökohtaan verrattuna."

Tulosten mukaan ryppyjen syvyys väheni merkittävästi lähtökohtaan verrattuna, kun BIOEFFECT EGF -seerumia käytettiin kahden kuukauden ajan. Lisäksi ihon paksuus lisääntyi yli 60 prosentilla ja ihon tiheys yli 30 prosentilla lähtökohtaan verrattuna.

Käyttäjäkokemuksia selvittävään kyselyyn vastanneet naiset olivat myös huomattavasti tyytyväisempiä EGF:ää sisältävään seerumiin verrattuna seerumiin, joka ei sisältänyt EGF:ää. Osallistujat kokivat merkittäviä eroja erityisesti ihon elastisuudessa, pehmeydessä ja hehkussa.

"I am genuinely impressed with the results of our study as it clearly shows that applying plant-made, human-like EGF on the skin can have a significant anti-aging effect on skin thickness, density, and depth of wrinkles, after only eight weeks use.”

“Modernin biotekniikan ansiosta pystymme nyt kopioimaan omassa ihossamme esiintyvän EGF-proteiinin ohrakasveihin. Tutkimustulokset ovat tehneet minuun syvän vaikutuksen, sillä ne osoittavat selvästi, että kasvipohjaisen  EGF-proteiinin levittäminen iholle voi vaikuttaa merkittävästi ihon paksuuteen ja tiheyteen sekä ryppyjen syvyyteen jo kahdeksan viikon käytön jälkeen,” tri Kerscher sanoi.

Nämä merkittävät tulokset vahvistavat sen, mitä tuhannet BIOEFFECTin käyttäjät eri puolilla maailmaa ovat kokeneet. BIOEFFECT lanseerasi tuotemerkkinsä vuonna 2011 kymmenen vuoden bioteknisen tutkimustyön jälkeen. Markkinoinnissaan yritys on luottanut pääasiassa tyytyväisten asiakkaiden puskaradioon. BIOEFFECTin käyttäjät ovat usein kuvailleet BIOEFFECTin tuotteita ”ihonhoitotuotteiksi, jotka toimivat oikeasti”.